DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY
NEWS   |    LINKS   |    HOME   |   SEARCH
EDUCATION


         


BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM


Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia
N-bCXX-009/15 Analytická chémia 1
N-CHXX-016 Analytická chémia 2
N-bBXX-020/15 Princípy merania chemických látok
N-bENS-022/15 Analytical Chemistry
N-ENXX-200 Kurz analytickej chémie
N-bUCE-012/10 Analytická chémia (pre pedagógov)
N-CHAL-033 Úvod do chemometrie
N-CHXX-039 Využitie PC v chémii
N-bCXX-051 Laboratórna technika
N-CHAL-035 Chemické reakcie a rovnováhy v analytických procesoch
N-CHAL-036 Elektroanalytická chémia
N-CHXX-xxx Bakalárska práca
Požiadavky na štátne BAKALÁRSKE skúšky
BACHELOR STUDY: Chemistry, 2011-2012 (in english)
Why to study analytical chemistry???
Prečo študovať analytickú chémiu???
Terminológia v oblasti analytických chemických meranípdf
Formulár na školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prácipdf  Department of Analytical Chemistry
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynska Dolina 1
842 15 Bratislava
Slovakia
 
E-mail: kal@fns.uniba.sk
Web: http://www.analytika.sk
Tel.: +421-2-60296706
Fax: +421-2-60296706
webmaster - hali