DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY
NEWS   |    LINKS   |    HOME   |   SEARCH
EDUCATION

*Discussion forum*
         


MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM


Témy diplomových prác Mgr. štúdia pre šk. r. 2012/2013
N-mCAL-018 Elektroseparačné metódy
N-mCAL-037 Pokročilé metódy chemometrie
N-mCAL-105/15 Optické metódy chemickej analýzy
Požiadavky na diplomové práce z analytickej chémie pre odbor analytická chémia
Terminológia v oblasti analytických chemických meranípdf
Požiadavky na štátne záverečné skúšky z analytickej chémie pre odbor analytická chémia
Požiadavky na štátne záverečné skúšky z analytickej chémie pre chemické odbory (neanalytikov)  Department of Analytical Chemistry
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynska Dolina 1
842 15 Bratislava
Slovakia
 
E-mail: kal@fns.uniba.sk
Web: http://www.analytika.sk
Tel.: +421-2-60296706
Fax: +421-2-60296706
webmaster - hali