Mgr. Andrea Nagyová

(nagyova123@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Nájdete ma predovšetkým v laboratóriách č. CH2 - 318 alebo CH2 - 317. Ak sa nachádzam inde, nechám odkaz na dverách.

Vedecké zameranie

Optické metódy. Kvapalinová chromatografia.

Vzdelanie

September 2014 – súčasnosť

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia – doktorandské štúdium 

September 2012 – august 2014 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia – získaný titul: Mgr.

September 2009 – august 2012

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Biochémia – získaný titul: Bc.

Stáže

2015 (máj)                                                                                          

Univerzita v Pécsi, Fakulta prírodných vied, Maďarská republika

Pracovná náplň – participácia na projekte zameranom na analýzu biologických vzoriek kombináciou metód HPLC-MS.

Členstvo v spoločnostiach

Slovenská chemická spoločnosť

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.