Mgr. Erik Beňo

(beno22@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Sedím v laboratóriu č. 314. Telefónne č. do laboratória je: +421-2-60296 307.

Vedecké zameranie

Kvapalinová chromatografia.

Vzdelanie

September 2014 –  súčasnosť      

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia – doktorandské štúdium    

September 2012 – august 2014

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia – získaný titul: Mgr.

September 2009 – august 2012                

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky

Odbor: Environmentálne inžinierstvo – získaný titul: Bc.

Stáže

2017 (september – október)                                                

  

Univerzita Las Palmas de Gran Canaria, Katedra chémie, Las Palmas, Španielsko

Pracovná náplň: extrakcia a stanovenie mikropolutantov v biologických a environmentálnych vzorkách.

2017 (máj)

Technická univerzita v Grazi, Inštitút analytickej a potravinovej chémie, Graz, Rakúsko

Pracovná náplň: vývoj prietokovej digescie pre rozklad vzoriek odpadových vôd.

2016 (máj) 

Technická univerzita v Grazi, Inštitút analytickej a potravinovej chémie, Graz, Rakúsko

Pracovná náplň: špeciácia iódu iónovo-výmennou chromatografiou.

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.