RNDr. Peter Troška, PhD.

(peter.troska@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-327

Laboratórium: CH2-351

Telefón: +421 2 602 96 379 (kl. 379)

Vedecké zameranie

Elektroseparačné metódy

Vzdelanie

2005 - 2008 bakalárske (Bc.) štúdium na Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor: Chémia
2008 - 2010 magisterské (Mgr.) štúdium na Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor: Analytická chémia
2010 - 2015 doktorandské (PhD.) štúdium na Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor: Analytická chémia
2012 Rerum Naturalis Doctor (RNDr.) v odbore analytická chémia; Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Stáže

2012 (apríl) University of Warsaw, Department of Chemistry, Poland
2013 (máj) University of Zagreb, Faculty of Science, Croatia

Členstvo v spoločnostiach

Slovenská chemická spoločnosť

Materiály pre študentov