Zápis do prvého ročníka doktorandského štúdia pre akademický rok 2017/2018 sa uskutoční 5.9.2017 o 9:00 hod. v miestnosti CH1-2.