Laboratórium elektroseparačných metód

Kapilárna zónová elektroforéza

Izotachoforéza

MIkročipová elektroforéza

On-line kombinácia kapilárnych elektromigračných techník

Vedúci laboratória

Pracovníci laboratória

Doktorandi pracujúci v laboratóriu

  • Mgr. Marína Rudášová (rudasova@fns.uniba.sk)