Laboratórium kvapalinovej chromatografie

HPLC

Vedúci laboratória

Pracovníci laboratória

Doktorandi pracujúci v laboratóriu

  • RNDr. Natália Bielčíková (masarykova@fns.uniba.sk)