Laboratórium kvapalinovej chromatografie

HPLC

Vedúci laboratória

Pracovníci laboratória

Doktorandi pracujúci v laboratóriu

  • Mgr. Erik Beňo (beno22@uniba.sk)
  • RNDr. Natália Bielčíková (masarykova@fns.uniba.sk)
  • RNDr. Veronika Komorowska (komorowska@fns.uniba.sk)
  • Mgr. Ilia Mordovin (mordovin@uniba.sk)
  • RNDr. Ľudovít Schreiber (schreiber@fns.uniba.sk)