Mgr. Katarína Kriegerová

(kriegerova2@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Laboratórium optických metód č. dverí CH2-333.

Vedecké zameranie

Optické metódy. Atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou

Vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie:Vysokoškolské II. stupňa
2015 - 2017

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zameranie/špecializácia: Analytická chémia – získaný titul Mgr.

2012 - 2015

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zameranie/špecializácia: chémia – získaný titul Bc.

 

 

 

Členstvo v spoločnostiach

Materiály pre študentov