Zdroje informácii a linky

 1. FAJNOR, V. Laboratórna technika, názvoslovie a chemické výpočty. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1992. ISBN 80-223-0436-0.
 2. LIŠKOVÁ, K. Chemické laboratórne cvičenia. Bratislava : PRÍRODA a.s., 1996. ISBN 80-07-00871-3.
 3. POŠTA, A., FIKAR, J., HEMER, I., LIŠKA, F. Laboratórna technika a bezpečnosť práce. Bratislava : Alfa, 1981.
 4. HOLOUBEK, I., Bezpečnosť práce v chemické laboratoři. Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1983.
 5. Jednotný automatizovaný systém právnych informácii "JASPI - WEB".
  Dostupné na internete: http://jaspi.justice.gov.sk
 6. Slovenská národna akreditačná služba (SNAS).
  Dostupné na internete: http://www.snas.sk.
 7. Domovská stránka Katedry analytickej chémie PriF UK v Bratislave.
  Dostupné na internete:www.analytika.sk
 8. Dôležité dokumenty PriF UK v Bratislave.
  Dostupné na internete: http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=dokumenty

Linky na sťahnutie voľne prístupných programov na prezeranie fotiek a videosekvencií:

1. grafický prehliadač - IrfanView
2. prehrávač multimediálnych súborov - Winamp Pro