1. miesto v súťaži "Cena Marty Sališovej"

Doktorand Mgr. Michal Fulín vyhral 1. miesto v súťaži "Cena Marty Sališovej" SCHS a MultiplexDX

Doktorandovi Mgr. Michalovi Fulínovi z Katedry analytickej chémie, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

udelili diplom za 1. miesto v súťaži  "Cena Marty Sališovej" organizovanej Slovenskou Chemickou Spoločnosťou a firmou MultiplexDX v rámci 75. zjazdu chemikov vo Vysokých Tatrách v septembri 2023 za prezentáciu:

"Analýza mastných kyselín s krátkym a stredne dlhým uhlíkovým reťazcom v syroch pomocou GC-MS"

Obrázok diplomu.