Vedecké osobnosti, ktoré pôsobili na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre analytickej chémie, a ktoré svojou vedeckou a pedagogickou činnosťou prispeli k jej rozvoju budú postupne dopĺňané!