[Translate to English:] prof. Ing. Samo Stankoviansky

 analytický chemik, vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník

 prvý vedúci Katedry analytickej chémie PriF UK (1955-1959)

 * 21.11.1907 Kráľovce-Krnišov

 † 06.05.1980 Bratislava

 OCENENIA VEDECKO-VÝSKUMNEJ A PEDAGOGICKEJ PRÁCE:

 Zlatá medaila Univerzity Komenského v Bratislave

 Medaily Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava

 Hanušova medaila Československej chemickej spoločnosti

 Zlatá medaila Slovenskej chemickej spoločnosti