Novinky

Prednášky

Séria prednášok v oblasti analýzy liečiv a psychoaktívnych látok

 

Katedra analytickej chémie PriF UK Vás pozýva na prednášky:

 1. How to fix shortcomings regarding forensic analytical chemistry of drugs,

ktorá sa uskutoční 3. mája 2022 (utorok) o 10:00 v miestnosti B1-322 (CPS+), PriF UK

a

2. Development of enantioseparation methods of new psychoactive substances,

ktorá sa uskutoční 4. mája 2022 (streda) o 10:00 v miestnosti CH2-331 (knižnica Katedry analytickej chémie PriF UK),

ktoré bude prezentovať odborník v oblasti farmaceutickej analýzy:

 Prof. Martin Schmid

Institute of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Natural Sciences, University of Graz

Toto podujatie sa uskutočňuje v rámci projektu CEEPUS CIII-RO-0010-16-2122.

Tešíme sa na Vašu účasť.