Kontakt

Štruktúra katedry

Vedúci katedry: doc. RNDr. Marián Masár, PhD.

Zástupca vedúceho katedry: prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

Tajomník katedry: doc. RNDr. Róbert Bodor, PhD.

Sekretárka katedry: Bc. Ľuba Hanečáková

Adresa

Katedra analytickej chémie Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ilkovičova č.6                        842 15 Bratislava 4 Slovenská republika

Telefón a e-mail

Tel.: +421-2-9014 9373
Fax: +421-2-60296706
E-mail: prif.kal@uniba.sk

Doprava:

Električka: 4, 5, 6, 9

Autobus: 28, 32 

Cieľová zastávka: „Botanická záhrada“

 

Z autobusovej stanice, zastávka Mlynské nivy

Autobus č. 70 smer “Most SNP”, prestup na autobus č. 28 alebo električku č. 4, 6

Zo železničnej stanice, zastávka Hlavná stanica

Autobus č. 32