doc. RNDr. Marián Masár, PhD.

Error: no file object (marian.masar@uniba.sk)

Vedecké zameranie

Kombinované analytické techniky

Miniaturizované analytické systémy

Elektroseparačné techniky

Mikročipová elektroforéza

Analýza komplexných iónových a iónogénnych vzoriek

Bioanalýza

Vzdelanie

Mgr. 1994 Analytická chémia

PhD. 2000 Analytická chémia

doc. 2010 Analytická chémia

Členstvo v spoločnostiach

Slovenská chemická spoločnosť

Editor Separations, MDPI

Materiály pre študentov