doc. RNDr. Marián Masár, PhD.

Error: no file object (marian.masar@uniba.sk)

Vedecké zameranie

Optické metódy. Kvapalinová chromatografia.

Vzdelanie

Mgr. 1994 Analytická chémia

PhD. 2000 Analytická chémia

doc. 2010 Analytická chémia

Členstvo v spoločnostiach

Slovenská chemická spoločnosť

IHSS

Materiály pre študentov