Bc. Ľuba Hanečáková

(luba.hanecakova@uniba.sk)

Vedecké zameranie

Vzdelanie

Členstvo v spoločnostiach

Materiály pre študentov