Bc. Ľuba Hanečáková

(luba.hanecakova@uniba.sk)

Sekretariát Katedry analytickej chémie

Miestnosť č. CH2-320

Telefón: +421 2 602 96 373 (kl. 373)

Vzdelanie

1981 Stredná priemyselná škola chemická vo Svite

2011 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave - Bc.