Bc. Ľuba Hanečáková

(luba.hanecakova@uniba.sk)

[Translate to English:] Sekretariát Katedry analytickej chémie

[Translate to English:] Miestnosť č. CH2-320

Telefón: +421 2 602 96 373 (kl. 373)

[Translate to English:] Vzdelanie

[Translate to English:] 1981 Stredná priemyselná škola chemická vo Svite

2011 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave - Bc.