prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

(josef.jampilek@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-322

Telefón: +421 2 602 96 309 (kl. 309)

Vedecké zameranie

Farmaceutická analýza

Studium fyzikálně-chemických vlastností bioaktivních látek, polymorfismus léčiv

Studium in vitro biodostupnosti, nanočástic a ADME

Design a vztahy mezi strukturou a aktivitou anti-infekčních a protizánětlivých sloučenin, antineoplastik a agrochemikálií

Vzdelanie

2000           Mgr. (Farmacie)

2004           Ph.D., PharmDr. (obor Farmaceutická chemie)

2017           Profesor v oboru Farmaceutická chemie

Manažérske kurzy

2011–2012 Efektivní profesní komunikace, řešení konfliktů a vedení lidí (DEVELOR Czech)

2011           Kurz kreativního myšlení (IMPRoPACT)

2008           Řízení projektů (EXPERTIS Praha)

2008           Vyjednávání (DEVELOR Czech)

2006–2007 Senior Management Training „Z-Leader“ (EXPERTIS Praha)

Vedecké a publikačné aktivity

Recenzované publikace: 205

Patenty/patentové přihlášky: 33

Recenzované full-textové příspěvky na konferencích: 63

Abstrakta z konferencí: 245

Skripta: 7

Monografie: spoluautor+co-editor 1; autor/spoluautor 28 kapitol

Vyžádané přednášky: 63 (symposia, workshopy), 28 (týdenní kurzy)

Granty: 27

1720 citací bez autocitací (Web of Science Core Collection, VI/2020)

h-Index 30 (Web of Science Core Collection, VI/2020)

 Další informace:

Research Gate

Google Scholar

ORCID 0000-0003-2003-9052

Zahraničné mobility

od 2009      Institute of Chemistry, University of Silesia in Katowice, Polsko (hostující profesor)

od 2016      School of Chinese Medicine, Hong Kong Baptist University, Hong Kong SAR, Čína (hostující profesor)

2019           Faculty of Health Sciences, University of Macau, Macau SAR, Čína

2018           Department of Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy, Midwestern University, Phoenix, AZ, USA

2018           U.S. Food and Drug Administration, Washington D.C., USA

2017           Bosch Institute, Faculty of Medicine and Health, University of Sydney, Austrálie

2017           Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana, Slovinsko

2016           Key Laboratory of Chemistry for Natural Products of Chinese Academy of Sciences, Guiyang, Čína

2016           Department of Organic Chemistry, Institute of Chemical Technology and Engineering, Poznan University of Technology, Polsko

2015           Institute of Inorganic Chemistry and Technology, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Cracow University of Technology, Polsko

2014, 2015 Department of Biochemistry and Neurobiology, Faculty of Materials Science, AGH University of Science and Technology, Krakow, Polsko

2000           Medicinal Chemistry Institute, Heidelberg University, Německo

Ďalšie informácie

·         Školitel obhájených 19 diplomových, 13 rigorosních prací a 7 Ph.D. studentů

·         Externí lektor IPVZ Praha (od 2009)

Člen edičních rad:

·        ADMET & DMPK

·        ChemistrySelect

·        Current Chinese Chemistry

·        Current Drug Discovery Technologies

·        Medicinal Chemistry

·        Military Medical Science Letters

·        Molecules

Hostující editor:

·        ADMET & DMPK

·        Current Medicinal Chemistry

·        Current Organic Chemistry

·        Current Pharmaceutical Design

·        Frontiers in Chemistry

·        International Journal of Molecular Sciences

·        Molecules

·        Monatshefte für Chemie

·        Nanomaterials

Členství ve společnostech:

·        Česká chemická společnost

·        Slovenská chemická společnost

·        International Association of Physical Chemists

·        Working Group on New TB Drugs