Laboratórium kvapalinovej chromatografie

HPLC

Vedúci laboratória

Pracovníci laboratória

Doktorandi pracujúci v laboratóriu