RNDr. Róbert Góra, PhD.

(robert.gora@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Pracovňa CH2-325

Laboratórium CH2-313, CH2-314

Tel.č.: +421-2-9014-9307

Vedecké zameranie

Kvapalinová chromatografia. Charakterizácia humínových látok metódami kvapalinovej chromatografie.

Vzdelanie

1996 - 2005

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia, získanie titulu PhD.

2001

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia, získanie titulu RNDr.
1991 - 1996

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia, získanie titulu Mgr.

 

 

Materiály pre študentov