doc. RNDr. Róbert Góra, PhD.

(robert.gora@uniba.sk)

[Translate to English:] Kde ma nájdete

[Translate to English:] Pracovňa CH2-325

Laboratórium CH2-313, CH2-314

Tel.č.: +421-2-9014-9307

[Translate to English:] Vedecké zameranie

[Translate to English:] Kvapalinová chromatografia. Charakterizácia makromolekúl (humínových látok a lignínov) metódami kvapalinovej chromatografie a ich kombináciou. Možnosti miniaturuzácie v GPC/SEC.

[Translate to English:] Vzdelanie

[Translate to English:]

2021 habilitačné konanie v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (doc.)
1996 - 2005 doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PhD.)
2001 rigorózne konanie v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (RNDr.)
1991 - 1996 magisterské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)

 

 

[Translate to English:] Publikácie

[Translate to English:] Projekty

[Translate to English:] Výučba

[Translate to English:] Materiály pre študentov

  [Translate to English:] Členstvo v spoločnostiach

  [Translate to English:] Slovenská chemická spoločnosť (člen predsedníctva od roku 2017)

  Magyar Elválasztástudományi Társaság (Hungarian Society for Separation Sciences)

  Internatinal Humic Substances Society

   

   

  [Translate to English:] Mobility