MUDr. Peter Božek, CSc.

(peter.bozek@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Nájdete ma predovšetkým v laboratóriách č. CH2 - 333 a CH2 - 302. Bližšie informácie o mojej aktuálnej polohe Vám vedia povedať aj v laboratóriu č. CH2 - 317.

Vedecké zameranie

Aplikácia separačných a optických metód v klinickej biochémii.

Vzdelanie

1964 - 1969

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Všeobecné lekárstvo - získaný titul MUDr.

1985

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Získaný titul - CSc.

1987

Špecializačná príprava z klinickej biochémie - ukončenie atestácie II. stupňa

 

 

Členstvo v spoločnostiach

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie

Česká spoločnosť klinickej biochémie

 

 

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.