MUDr. Peter Božek, CSc.

(peter.bozek@uniba.sk)

[Translate to English:] Kde ma nájdete

[Translate to English:] Nájdete ma predovšetkým v laboratóriách č. CH2 - 333 a CH2 - 302. Bližšie informácie o mojej aktuálnej polohe Vám vedia povedať aj v laboratóriu č. CH2 - 317.

[Translate to English:] Vedecké zameranie

[Translate to English:] Aplikácia separačných a optických metód v klinickej biochémii.

[Translate to English:] Vzdelanie

[Translate to English:]

1964 - 1969

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Všeobecné lekárstvo - získaný titul MUDr.

1985

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Získaný titul - CSc.

1987

Špecializačná príprava z klinickej biochémie - ukončenie atestácie II. stupňa

 

 

[Translate to English:] Členstvo v spoločnostiach

[Translate to English:] Slovenská spoločnosť klinickej biochémie

Česká spoločnosť klinickej biochémie

 

 

[Translate to English:] Materiály pre študentov

[Translate to English:] K dispozícii čoskoro.