Mgr. Iveta Boháčová, PhD.

(hukelova4@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Sedím v laboratóriu č. 314. Telefónne č. do laboratória je: +421-2-60296 307.

Vedecké zameranie

Kvapalinová chromatografia.

Vzdelanie

September 2013 – august 2017

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia – získaný titul: Ph.D.    

September 2011 – august 2013

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická Chémia – získaný titul: Mgr.

September 2008 – august 2011

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Odbor: Chémia, program environmentálna chémia – získaný titul: Bc.

September 2006 – august 2009

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Odbor: Synekológia, program systémová ekológia – získaný titul: Bc.

Stáže

2013 (apríl - jún)                                     

 

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Pardubice, Česká Republika

Pracovná náplň:  výskum zameraný na hydrofilne interakčnú chromatografiu.

Členstvo v spoločnostiach

Slovenská chemická spoločnosť

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.