RNDr. Helena Jurdáková, PhD.

Error: no file object (helena.jurdakova@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Laboratórium CH2-003

Pracovňa CH2-425

Tel. č.: +421-2-9014-2019

            +421-2-9014-9697

Vedecké zameranie

Kvapalinová chromatografia najmä v kombinácii s hmotnostnospektrometrickou detekciou. Metabolomika.

Významné aplikácie:  Stanovenie metabolitov plastifikátora DINCH v moči (HBM4EU Approval).

Vzdelanie

2003 - 2008

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia, získanie titulu PhD.

2003

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia, získanie titulu RNDr.

1998 - 2003

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbor: Environmentálna chémia, získanie titulu Mgr.

1994 - 1998SPŠ Chemická, Bratislava

Členstvo v spoločnostiach

Projekty

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, aktivita Metabolomika,  ITMS: 26240220086, riešiteľ.

 

 

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.