Novinky

† prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.

Posledná rozlúčka s prof. Milanom Huttom

Dňa 20.2.2021 nás vo veku 65 rokov navždy opustil

† prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.

Posledná rozlúčka s našim kolegom bude
4. marca 2021 o 10:30 hod.
v Dome smútku na Martinskom cintoríne v Ružinov

Parte

Curriculum vitea

CEGSS_Farewell to Prof Milan Hutta