Novinky

Rádio Regina Západ

Spomienka na profesora Samuela Stankovianskeho

7.5.2020

Dnes si pripomenieme vedca a pedagóga profesora Samuela Stankovianskeho. Narodil sa 21. novembra roku 1907 v Kráľovciach-Krnišove pri Krupine. Vyštudoval Vyššiu priemyselnú školu chemickú v Banskej Štiavnici a Fakultu chemicko-technologického inžinierstva Českého vysokého učení technického v Prahe.

Viac sa o Chemikovi, autorovi prvej slovenskej učebnice kvalitatívnej analytickej chémie, univerzitnom profesorovi zakladateľovi a prvom vedúcom Slovenskej chemickej spoločnosti dozvieme z rozprávania Michala Hercega a profesora Milana Huttu:

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/vyrocia-historia/224283/spomienka-na-profesora-samuela-stankovianskeho

Profesor Samuel Stankoviansky zomrel v Bratislave 6. Mája roku 1980. Od jeho úmrtia teda včera uplynulo 40 rokov.