Novinky

V4SSSAS Project - Newsletter 1

Vydanie 1. informačného letáku Vyšegrádskeho projektu V4SSSAS

Prvý informačný leták Vyšegrádskeho projektu V4SSSA s názvom "V4 Summer School on Smart Analytical Science"

v rámci projektu bude realizovaný 1. online seminár:

Dátum a čas: 30. októbra 2023, 14:00 CET
Platforma: Microsoft Teams
Registrácia: https://v4sssas.project.uj.edu.pl/on-line-seminars

V4SSSAS newsletter 1.pdf