Mgr. Adriána Miškovčíková

(miskovcikov2@uniba.sk)

Kde ma nájdete

CH2 351 Laboratórium elektroseparačných metód

Vedecké zameranie

Elektroseparačné metódy

Vzdelanie

Súčasnosť      
2019 Vysokoškolské štúdium III. stupňa
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Zameranie: analytická chémia
   
Dosiahnuté vzdelanie      
2017 - 2019 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Zameranie: analytická chémia
Získaný titul: Mgr.
   
2014 -2017 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Zameranie: chémia
Získaný titul: Bc.
   
       

Stáže

 

 

Členstvo v spoločnostiach

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.