RNDr. Csilla Mišľanová, PhD.

(csilla.mislanova@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Pracovňa: CH2-328

Laboratórium: CH2-332 alebo CH2-335

Telefón: +421-2-60296 408

kl. 408

Vedecké zameranie

Kvapalinová chromatografia. Hmotnostná spektrometria

Vzdelanie

 

 

Máj 1994               Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                              Katedra analytickej chémie

                              titul- Mgr., odbor: Analytická chémia

Apríl 2002             Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                              Katedra analytickej chémie

                                  titul- RNDr., odbor: Analytická Chémia

August 2002:        Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                              Katedra analytickej chémie

                                  titul- PhD., odbor: Analytická Chémia

December 2012:   vedecký kvalifikačný stupeň IIa

 

 

Stáže:

November-December 2000    Rowett Research Institute Aberdeen, Oddelenie      

                                                       biochémie, Škótsko

(Zácvik v metodike Izolácie DNA pre HPLC stanovenie 8-oxodG v lymfocytoch a tkanivách)

 

September-December 2002    the University of Leeds, Oddelenie molekulárnej

                                                        epidemiológie, Veľká Británia

(Zácvik v metodike Stanovenia oxidačného poškodenia DNA v bunkách vystavených účinku binárnych zmesí karcinogénov)

 

September 2012                      Vrij University, Inštitút environmentálnych štúdií,

                                                  Amsterdam, Holandsko

(Zácvik v metodike LC-MS/MS)

 

 

 

    Členstvo v spoločnostiach

    Materiály pre študentov