Mgr. Dominika Pindjaková

(pindjakova.dominika@gmail.com)

Kontakt

Laboratórium CH2-313, CH2-314

Vzdelanie

2020 - Súčastnosť           Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                                       Odbor: Analytická chémia - doktorandské štúdium

2015 - 2020                       Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                                       Odbor: Farmácia - získaný titul Mgr. 

 

Vedecké zameranie

Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia HPLC

Projekty

UK/228/2021: Hodnotenie fyzikálno-chemických vlastností biologicky aktívnych molekúl - hlavný riešiteľ

Ďalšie aktivity