Mgr. Ivana Gerhardtová

(gerhardtova1@uniba.sk)

Kontakt

Laboratórium: CH2-313, CH2-314

Vzdelanie

2020 - súčasnosť

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Študijný odbor: Chémia

Študijný program: Analytická chémia - doktorandské štúdium

2018 - 2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Študijný odbor: Chémia

Študijný program: Analytická chémia - získaný titul Mgr.

2014 - 2018

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Študijný odbor: Chémia

Študijný program: Biochémia - získaný titul Bc.

Vedecké zameranie

  • Kvapalinová chromatografia

Projekty

    Ďalšie aktivity