RNDr. Simona Procházková, PhD.

(simona.prochazkova@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Sedím v miestností č. CH2-328 (kancelária), resp. v laboratóriach č.333 alebo 317. Telefónne č. do kancelárie je: +421-2-60296 408

Vedecké zameranie

Optické metódy. Kvapalinová chromatografia.

Vzdelanie

September 2012 – august 2016         

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave      

Odbor: Analytická chémia – získaný titul: PhD.     

December 2014   

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave    

Odbor: Analytická chémia – získaný titul: RNDr.

Jún 2014     

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium v obore chémia (základných a stredných škôl)

September 2007 – jún 2012     

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická Chémia – získaný titul: Mgr.

September 2007 – jún 2010     

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Chémia – získaný titul: Bc.

Stáže

2015 (apríl)                                          

Varšavská univerzita, Fakulta chémie, Varšava, Poľská republika

Pracovná náplň - vývoj analytických metód.

2014 (apríl - máj)

Technická univerzita v Grazi, Inštitút biochémie, Graz, Rakúska republika 

Pracovná náplň - vývoj analytických metód.

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.