RNDr. Žofia Nižnanská

(zofia.szaboova92@gmail.com)

Kde ma nájdete

Laboratórium CH2-332 prípadne CH2-335

Vedecké zameranie

Hmotnostná spektrometria, Kvapalinová chromatografia

Vzdelanie

September 2016 - Súčasnosť

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia - doktorandské štúdium

September 2014 - August 2016

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia - získaný titul: Mgr.

September 2010 - August 2014

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Chémia - získaný titul: Bc.

Členstvo v spoločnostiach

Slovenská chemická spoločnosť

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro