RNDr. Žofia Nižnanská, PhD.

(zofia.szaboova92@gmail.com)

Kde ma nájdete

CH2-351

Vedecké zameranie

Kapilárna elektroforéza, forenzné vzorky

Plynová chromatografia, Hmotnostná spektrometria, odtlačky prstov

Zamestnanie

2021-súčastnosť: odborný asistent, Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2021-súčastnosť: vedecký pracovník, Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratisla

Vzdelanie

September 2016 - August 2021

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia - doktorandské štúdium; získaný titul: PhD. a RNDr.

September 2014 - August 2016

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia - získaný titul: Mgr.

September 2011 - August 2014

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Chémia - získaný titul: Bc.

Publikácie

ORCID: 0000-0001-7174-6836

Projekty

APVV-18-0282 - Vývoj nových konfigurácii preparatívnych chromatografií na prípravu derivátov 2-deoxysacharidov (2019 - 2023, spoluriešiteľ)

APVV-15-0466 - Príprava prírodných aróm biotranformáciami s využitím komprehenzívnych analytických metód (2016 - 2020, spoluriešiteľ)

UK/340/2021: Sledovanie zmien zloženia kožného mazu odobratého od mŕtvoly v závislosti od postmortálneho intervalu; forma účasti: vedúca projektu

UK/237/2018: Vývoj novej analytickej metódy na odhalenie falšovania masla; forma účasti: vedúca projektu

UK/216/2017: Vývoj novej analytickej metódy na určenie veku odtlačku prsta; forma účasti: vedúca projektu