Témy dizertačných prác

Upozornenie:

Podmienky prihlásenia sú na stránke:

 

https://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/prijimacie-konanie/temy-dizertacnych-prac-pre-prijimacie-konanie/

Zoznam tém doktorandského štúdia na Katedre analytickej chémie PRIF UK v Bratislave v roku 2021 z Analytickej chémie: