Témy dizertačných prác

Upozornenie:

 

Podmienky prihlásenia sú na stránke:

https://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/prijimacie-konanie/temy-dizertacnych-prac-pre-prijimacie-konanie/

 

Zoznam PhD. prác na školský rok 2019/2020: