Novinky

Uplatnenie v praxi

Uplatnenie našich študentov v praxi

Možnosti uplatnenia študentov analytickej chémie v praxi.

Pozri plagát.