Chemická exkurzia

Študenti získajú prehľad o chemickom výskume a chemickej praxi.

Stručná osnova predmetu

Študenti pod vedením zodpovedného vedúceho navštívia chemické pracoviská SAV, výskumné ústavy a vybrané chemické závody.

Hodnotenie predmetu

  Aktívna účasť. 

  Celkové hodnotenie predmetu

  100 % účasť A
  90 % účasť B
  85 % účasť C
  80 % účasť D
  75 % účasť E
  účasť menej ako 75% FX