Novinky

Informačný plagát

Informačný plagát o Katedre analytickej chémie

Základné informácie o Katedre analytickej chémie, ako stručnú históriu, pedagogickú činnosť, vedecko-výskumné zamerania jednotlivých laboratórií si môžete pozrieť na tomto plagáte.