Mgr. Branislav Žabenský

(zabensky2@uniba.sk)

Kontakt

Laboratórium: CH2 351

Telefón: +421 2 602 96 379

Vzdelanie

September 2018 - Súčasnosť       Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

                                                                  Odbor: Analytická chémia - doktorandské štúdium

 

September 2016 - Máj 2018         Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

                                                                  Odbor: Analytická chémia - získaný titul: Mgr.

 

September 2013 - Jún 2016         Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

                                                          Odbor: Chémia - získaný titul: Bc.

 

 

Vedecké zameranie

Elektroseparačné techniky

Kapilárna elektroforéza v kapilárach s veľkým vnútorným priemerom

Technika prepínania kolón

Analýza environmentálnych a potravinárskych vzoriek

Publikácie

Projekty

  • VEGA 1//0779/20: Multidimenzionálne separácie na báze kapilárnych elektromigračných a chromatografických metód v kombinácií s rôznymi detekčnými technikami  - spoluriešiteľ
  • APVV-17-0318: Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forenzných vzoriek - spoluriešiteľ
  • UK/319/2019: Stanovenie chloristanov on-line kombináciou kapilárnej izotachoforézy a zónovej elektroforézy - hlavný riešiteľ
  • UK/209/2021: Stanovenie organických kyselín s krátkym alkylovým reťazcom kapilárnou zónovou elektroforézou - hlavný riešiteľ

Ďalšie aktivity

Stáže

jar 2019 - Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika

leto 2019 - Kórejská národná univerzita pre vzdelávanie, Cheongju-si, Južná Kórea