Mgr. Branislav Žabenský

(zabensky2@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Laboratórium CH2 350

Vedecké zameranie

Elektroseparačné techniky

Vzdelanie

September 2018 - Súčasnosť       Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

                                                                  Odbor: Analytická chémia - doktorandské štúdium

 

September 2016 - Máj 2018         Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

                                                                  Odbor: Analytická chémia - získaný titul: Mgr.

 

September 2013 - Jún 2016         Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

                                                          Odbor: Chémia - získaný titul: Bc.