Mgr. Denis Pavelek

(pavelek7@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Laboratórium: CH2-317

Pracovňa: CH2-318

Email: pavelek7@uniba.sk

Vedecké zameranie

Atómová absorpčná spektrometria s technikou generácie pár (VG AAS)

Hmotnostná spektrometria s indučkne viazanou plazmou (ICP MS)

Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC)

Infračervená spektrometria s Fourierovou transformáciou (FTIR)

Vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa

 

2020 - súčasnosť: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                       Odbor: Analytická chémia, doktorandské štúdium

2018 - 2020: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                      Odbor: Analytická chémia, získaný titul Mgr.

2015 - 2018: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                      Odbor: Chémia, získaný titul Bc.

Štúdium prírodných vied na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii

Členstvo v spoločnostiach

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.