Mgr. Denis Pavelek

Error: no file object (pavelek7@uniba.sk)

Kde ma nájdete

CH2-316, vstup cez CH2-317

Vedecké zameranie

Atómová absorpčná spektrometria s technikou generácie pár (VG AAS)

Hmotnostná spektrometria s indučkne viazanou plazmou (ICP MS)

Vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa

 

2018 - súčasnosť: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                       Odbor: Analytická chémia, doktorandské štúdium

2016 - 2018: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                      Odbor: Analytická chémia, získaný titul Mgr.

2013 - 2016: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                      Odbor: Chémia, získaný titul Bc.

Členstvo v spoločnostiach

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.