Ing. Juraj Kabát, PhD.

(juraj.kabát@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-436

Laboratórium: CH2-437, 433

Telefón: +421 2 9014 9330 (kl. 330)

Vedecké zameranie

Tepelno-difúzne a tepelné procesy

Vzdelanie

2016 - 2021 Doktorandské štúdium v odbore Procesná technika - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
2014 - 2016 Inžinierske štúdium v odbore Procesná technika - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
2011 - 2014 Bakalárské štúdium v odbore Energetické strojárstvo - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta