Laboratórium plynovej chromatografie

Vedecko-výskumný profil laboratória

 • Vývoj nových plynovochromatografických (GC) metód na stanovenie organických látok v komplexných matriciach s použitím rôznych selektívnych citlivých detektorov (MSD, ECD)
 • GC-MSD analýza a charakterizácia vzoriek životného prostredia, biologických vzoriek, petrochemických vzoriek, forenzných vzoriek a pod.
 • Vývoj metód analýzy vysokovrúcich látok (včelí vosk, tuky, ušný maz a pod.) za pomoci hraničných podmienok (nízkotlaková, vysokoteplotná a ultra-rýchla GC)
 • Vývoj metód úpravy vzoriek pred GC analýzou (výdychové plyny, krvná plazma, moč, vlasy, nechty, sliny, kožný maz, forenzné vzorky po požiaroch, vzorky environmentálnych havárii a pod.)
 • Úzka spolupráca s priemyselnými partnermi pri riešení technologických problémov pri výrobe prírodných aróm, biopalív 2. generácie a výrobe špeciálnych chemických látok pre farmaceutický priemysel.

 

Prístrojové vybavenie

 • Plynové chromatografy s plemeňovo-ionizačnou detekciou (GC-FID) od firiem Agilent Technologies a Thermo Scientific
 • Viacrozmerný plynový chromatograf (GC x GC) s kryostatickou moduláciou
 • Plynové chromatografy s jednorozmernou hmotnostno-spektrometrickou detekciou (GC-qMS)
 • Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostných spektrometrom (GC-MS/MS)
 • Zariadenie na molekulovú destiláciu
 • Zariadenie na vysokoúčinnú destiláciu aróma-aktívnych látok

 

 

Vedúci laboratória

Pracovníci laboratória

Doktorandi pracujúci v laboratóriu