Laboratórium plynovej chromatografie

GC

Vedúci laboratória

Pracovníci laboratória

Doktorandi pracujúci v laboratóriu