Mgr. Michal Fulín

(fulin1@uniba.sk)

Kde ma nájdete

CH2 - 437 Laboratórium plynovej chromatografie

Vedecké zameranie

plynová chromatografia s FID detekciou

plynová chromatografia s MS detekciou

Vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie:

 

2022 - súčasnosť: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                             Odbor: Analytická chémia, doktorandské štúdium

2020 - 2022: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                     Odbor: Analytická chémia, získaný titul Mgr.

                      Laboratórium plynovej chromatografie

2017 - 2020: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                     Odbor: Chémia, získaný titul Bc.

                      Pracovisko: Chemický ústav

                     

Publikácie

Členstvo v spoločnostiach

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.