Mgr. Lucia Hojová

(hojova4@uniba.sk)

Kontakt

Laboratórium: CH2-332 a CH2-335

Vzdelanie

2021 - súčasnosťPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Študijný program: Analytická chémia - doktorandské štúdium

2019 - 2021Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Študijný program: Analytická chémia - získaný titul Mgr.

2016 - 2019Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Študijný program: Biochémia - získaný titul Bc.

Vedecké zameranie

  • Hmotnostná spektrometria
  • Kvapalinová chromatografia
  • Analýza environmentálnych vzoriek vôd
  • Využívanie bórom dopovaných diamantových elektród

Publikácie

Projekty

  • APVV-19-250 Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov - spoluriešiteľ
  • APVV-16-0124 Využitie bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd - spoluriešiteľ

Ďalšie aktivity