Laboratórium hmotnostnej spektrometrie

 

 

Vedecko -výskumné aktivity laboratória hmotnostnej spektrometrie

-          Identifikácia nízko- a vysokomolekulových látok v mnohozložkových zmesiach technikami hmotnostnej spektrometrie.

-          Analýza liečiv a ich metabolitov pokročilými technikami hmotnostnej spektrometrie.

-          Sledovanie fragmentačných a reakčných mechanizmov nízko- a vysokomolekulových látok.

-          Sledovanie vplyvu zloženia komplexných matríc bio- a environmentálneho pôvodu na signál v hmotnostnej spektrometrii.

-          Analýza mnohozložkových zmesí látok v bio- a environmentálnych matriciach kombináciami techník kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie.

 

Prístrojové vybavenie laboratória hmotnostnej spektrometrie

Vysokorozlišovací hmotnostne spektrometrický analyzátor LC-IT-TOF MS (Shimadzu) umožňujúci kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu látok prítomných v mnohozložkových matriciach aj na stopových koncentračných úrovniach.

LC-IT-TOF MS kombinuje iónovú pascu umožňujúcu detailnú analýzu štruktúry neznámej látky a analyzátor doby letu umožňujúci zmerať hmotnosti iónov s presnosťou +/- 0,0001 %.

 

Bakalárske štúdium:

 Paulína Kováčová

Veronika Tóthová

 

Magisterské štúdium:

Bc. Andrea Slamová

 

Doktorandské štúdium:

Mgr. Erika Mordačíková

Mgr. Lucia Hojová