prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.

(milan.hutta@uniba.sk)

Vedecké zameranie

Kvapalinová chromatografia. FIA, úprava vzoriek

Vzdelanie

 Analytická chémia

    Členstvo v spoločnostiach

    Slovenská chemická spoločnosť

    IHSS

    Materiály pre študentov