† prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.

(milan.hutta@uniba.sk)

[Translate to English:] Vedecké zameranie

[Translate to English:] Kvapalinová chromatografia. FIA, úprava vzoriek

[Translate to English:] Vzdelanie

[Translate to English:]  Analytická chémia

   [Translate to English:] Členstvo v spoločnostiach

   [Translate to English:] Slovenská chemická spoločnosť

   IHSS

   [Translate to English:] Materiály pre študentov