Mgr. Nicolas Milan Michalides

(nicolas.michalides@uniba.sk)

Kontakt

Laboratórium: CH2-318

Vzdelanie

2022 - súčasnosť     Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  
                                   III. stupeň štúdia v odbore analytická chémia - doktorandské štúdium  
2020 - 2022              Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  
                                   II. stupeň štúdia v odbore analytická chémia - dosiahnutý titul Mgr.  
2017 - 2020              Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  
                                   I. stupeň štúdia v odbore chémia - dosiahnutý titul Bc.  

Vedecké zameranie

  • Optické metódy chemickej analýzy
  • Kvapalinová chromatografia

Publikácie

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.