RNDr. Timotej Jankech

Error: no file object (jankech7@uniba.sk)

Kde ma nájdete

CH2-316, vstup cez CH2-317

Vedecké zameranie

Atómová absorpčná spektrometria s technikou generácie pár (VG AAS)

Hmotnostná spektrometria s indučkne viazanou plazmou (ICP MS)

Vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa

 

2018 - súčasnosť: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                       Odbor: Analytická chémia, doktorandské štúdium

2016 - 2018: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                      Odbor: Analytická chémia, získaný titul Mgr.

2013 - 2016: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                      Odbor: Chémia, získaný titul Bc.

Publikácie

Tuček, J., Santana-Viera, J. Torres-Padrón, M.E., Sosa-Ferrera, Z., Santana-Rodriguez, J.J., Halko, R.: Cytostatic compounds in sludge and sediment: extraction and determination by a combination of microwave-assisted extraction and UHPLC-MS/MS. In Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2020, ISSN 1618-2642, no. 15, vol. 412, p. 3639-3651.

Tuček, J.,Kriegerová, K., Procházková, S., Rísová, V., Halko, R.: Determination of lead in human placenta tissue employing slurry sampling and detection by electrothermal atomic absorption spectrometry. In Analytical Methods. 2020, ISSN 1759-9660, vol. 12, no. 34, p. 4235-4244.

Tuček, J., Kriegerová, K., Procházková, S., Halko, R.: Direct Solid Sampling in Atomic Absorption Spectrometry with Electrothermic Atomization (súbežný názov: Priame dávkovanie tuhých vzoriek v atómovej absorpčnej spektrometrii s elektrotermickou atomizáciou). In Chemické Listy. 2020, ISSN 0009-2770, vol. 114, no. 10, p. 644-650.

Tuček, J., Andruch, V., Halko, R., Plotka-Wasylka, J.: Application of deep eutectic solvents in atomic absorption spectrometry. In Trends in Analytical Chemistry. 2022, ISSN 0165-9936, vol. 147, no. 116510.

Členstvo v spoločnostiach

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.