RNDr. Timotej Jankech

(jankech7@uniba.sk)

Kontakt

Laboratórium CH2-313, CH2-314

Vedecké zameranie

  • Kvapalinová chromatografia

Vzdelanie

2020 - súčasnosť

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Odbor: Chémia, Program: Analytická chémia

Doktorandské štúdium

2021

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Odbor: Chémia, Program: Analytická chémia

Získaný titul: RNDr.

2018 - 2020

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Odbor: Chémia, Program: Analytická chémia

Získaný titul: Mgr.

2015 - 2018

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied

Odbor: chémia

Získaný titul: Bc.

Publikácie

  • Citácie (bez autocitácii): 7

 

 

 

Projekty

 

 

 

Materiály pre študentov